INTRODUKTION
Indhold

Seniorbolig

Grunden

Principskitse

Opgaven lød på at skabe seniorboliger eller ungdomsboliger på en grund ved Århus Havn. Valget faldt på seniorboliger, da det er den dabat der har været meget oppe i medierne de seneste år. Denne gruppe af mennesker har aldrig været så stor som den er p.t. Disse seniore er også bedre uddannede, mere velstillede og har et bedre helbred end for 10 år siden. Derfor må det også forventes at de kræver mere af deres senior liv end for 10 år siden. Derfor skal boliger til seniore også afspejle de forventninger de har til den 3. Alder. Boligerne skal være lyse, rumlige og funktionelle. De skal let kunne omdannes i tilfælde af sygdom o.s.v. (Se program for yderligere information).

Grunden ligger nedenfor Klintegården og med Langelinie Parken som nabo. Grunden er afgrænset af Grenåbanen på siden ud mod havnen, Risskov cykelstien i ryggen og fodgængerbroen mod byen. Samtidig trækker Ris Skoven en grøn kile ind i byområdet.

Tærrenet er fladt og der for er det vigtigt at komme lidt op i højden inden de primære rum kan nyde udsynet over lystbådehavnen.
BoligOpgave - Mette Wraa Nielsen - Arkitektur og IT-baseret Nyindustrialisering - AAA - Januar 2004